Warna-Warni Sukantara SKPD 2023

2-3 Februari 2023
Warna-Warni sukantara SKPD 2023
Semua murid dari tahun 1-tahun 6 mengambil bahagian dalam acara sukantara yang dijalankan selama 2 hari. Setiap murid berpeluang memberi markah kepad

EKPa rumah sukan masing-masing bagi menerajui kejayaan secara berpasukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *