Program PBL-KmR SKPD Digital Kids Projects in Augment Reality towards Education 4.0.

06 Julai 2022
Video Perasmian


Program ini memerlukan murid-murid membuat projek pembelajaran di luar bilik darjah dengan memberi fokus terhadap pemantapan pembelajaran bermakna seterusnya membuat pembentangan secara digital menggunakan aplikasi teknologi AR. Diharapkan murid-murid dapat memanfaaatkan kepelbagaian teknologi digital yang seiiring arus kemodenan agar boleh mengadaptasi cabaran di masa hadapan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *